welkom

 

  • DJA Duurzaam Juridisch Advies (DJA) is een kantoor dat zich mede richt op het geven van juridisch advies mede op het gebied van duurzame energie. 

  • DJA richt zich op ondernemingen die geen bedrijfsjurist in dienst hebben, maar wel regelmatig behoefte hebben aan advies over juridische vraagstukken. DJA is bij veel ondernemingen al vaak actief in het voorstadium van processen die moeten leiden tot belangrijke besluiten. Door vanaf het begin betrokken te zijn bij belangrijke besluitvormingsprocessen kunnen mogelijke juridische obstakels in een latere fase vaak worden voorkomen, danwel tijdig worden gesignaleerd, zodat daarop kan worden ingespeeld.
  • Hoewel binnen DJA ervaring bestaat zowel vanuit de advocatuur als vanuit het bedrijfsleven geeft DJA tijdig aan wanneer specialistische kennis op bepaalde gebieden moet worden ingehuurd. DJA werkt dan ook nauw samen met verschillende advocatenkantoren. DJA is van mening dat het in bepaalde situaties goed is om specialistische kennis in te huren, maar dat het niet noodzakelijk is om voor elk juridisch advies een advocaat in te schakelen. Door het inschakelen van DJA kan binnen een organisatie een aanzienlijke besparing op juridische kosten worden gerealiseerd. Om te zien op welke gebieden DJA binnen uw organisatie een adviserende rol kan spelen, klikt u hier

  • Daarnaast beschikt DJA over specialistische juridische op het gebied van de ontwikkeling van duurzame energieprojecten, zoals windparken op land, biogas installatie, warmte- en koudeopslag. Om te zien welke werkzaamheden DJA op het gebied van de ontwikkeling van duurzame energieprojecten verricht, klikt u hier