duurzame energieprojecten


 • DJA heeft ervaring in de advisering op het gebied van: 
 • windenergie op land
 • biogas projecten
 • zonne-energieprojecten
 • stortgasinstallaties
 • warmte koude opslag projecten
 • warmtenetten
 • de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE+)
 • de Warmtewet
 • de Crisis- en herstelwet


DJA is betrokken (geweest) bij :
 • de ontwikkeling van verschillende windparken
 • de ontwikkeling en realisatie van 2MW biovergistingsinstallaties
 • het opzetten van een zonne-energieproject voor woningcorporaties en VVE's
 • de ontwikkeling van een 9 MW houtgestookte biomassacentrale
 • de ontwikkeling van een biogas (grasraffinage) project, waarvan de biogas wordt omgezet in bio-LNG
 • In het kader van deze advisering heeft DJA een bijdrage geleverd aan het opstellen van:intentieovereenkomsten
 • samenwerkingsovereenkomsten
 • ontwikkelovereenkomsten
 • warmte leveringsovereenkomsten
 • opstalovereenkomsten
 • (turnkey) aannemingsovereenkomsten
 • exploitatieovereenkomsten