rechtsgebieden

 • Naast activiteiten op het gebied van duurzame energie adviseert DJA Duurzaam Juridisch Advies over de volgende rechtsgebieden: 
 •  
 • Ondernemingsrecht

 • Contractenrecht 
 • Samenwerkingsovereenkomsten
 • Advisering bij bedrijfsovernames (aandelentransacties of activa/passiva)
 • Aandelenoverdrachten
 • Aandeelhoudersovereenkomsten 
 • Geschillen tussen aandeelhouders onderling en tussen aandeelhouders en bestuurders 
 • Agentuurovereenkomsten 
 • Distributieovereenkomsten 
 • Leveranciersovereenkomsten 
 • Arbeidsrecht 
 • Huurovereenkomst 
 • Franchiseovereenkomsten 
 • Algemene voorwaarden 

 • Onroerend goed 
 • koop/aannemingsovereenkomsten 
 • Opstalovereenkomsten 
 • Huurrecht woon- en bedrijfsruimte